با هدف افزایش توانمندی و مهارت در زندگی مشترک/
سلسله وبینار توانمندسازی زوجین برگزار می‌شود

بنیاد نخبگان استان همدان سلسله برنامۀ «وبینار توانمندسازی زوجین» را برگزار می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ امروزه با توجه به گسترش جوامع انسانی و ظهور و بروز چالش‌ها و موضوعات متنوع و اثرگذاری آنها در زندگی فردی، اجتماعی و حرفه‌ای افراد، توانمندی افراد در زندگی مشترک و مهارت آنان در مواجه با مسائل متنوع از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است.

به همین منظور و بر اساس نقش مهمی که خانواده در شکوفایی استعدادهای ذاتی دارد، بنیاد نخبگان استان همدان در ادامۀ برنامه‌های فرهنگی خود، «وبینار توانمندسازی زوجین» را ویژه مستعدان و نخبگان متأهل در سه جلسه برگزار می‌کند.

جلسه اول این برنامه با عنوان «تعارض‌های زندگی زناشویی» دوشنبه؛ چهارم مردادماه ساعت 15:30 إلی 17، جلسه دوم با موضوع «راه‌های افزایش صمیمیت روابط زوجین» دوشنبه؛ یازدهم مردادماه ساعت 15:30إلی 17 و جلسه سوم با عنوان «جایگاه هیجانات در زندگی زناشویی» دوشنبه؛ هیجدهم مردادماه ساعت 15:30إلی 17 برگزار خواهد شد.

این برنامه با هدف افزایش توانمندی و مهارت اجتماع نخبگانی در زندگی مشترک، با ارائۀ حسین محققی؛ عضو هیئت‌علمی گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار می‌شود.

تاریخ انتشار : 1400/05/03
کد : 111868
تعداد بازدید: 134