کارگاه آشنایی با COVID-19 برگزار شد

کارگاه‌ آشنایی باCOVID-19  به همت بنیاد نخبگان استان قزوین و کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی برگزار شد.‏

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامه برگزاری کارگاه‌های تربیتی و مهارت‌افزایی، کارگاه‌ آشنایی باCOVID-19  به همت بنیاد نخبگان استان قزوین و کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.‏

در این جلسه که با همکاری دانشگاه علومپزشکی قزوین برگزار شد، ساناز کشاورز شاهباز؛ دکتری تخصصی ایمنی‌شناسی پزشکی دانشگاه علومپزشکی مشهد پیرامون پاندمیCOVID-19 ، بیماری‌زایی عامل بیماریSARS-COV2 ‎ و پاسخ‌های ایمنی در مقابلSARS-COV2 ، توضیحاتی را ارائه داد.

وی در ادامه به ارتباط استرس اکسیداتیو پیشرفت بیماری و اثر آنتی‌اکسیدان‌ها در کنترل تظاهرات شدید بیماری اشاره و بر لزوم خودممراقبتی تأکید کرد.

تاریخ انتشار : 1400/03/19
کد : 111610
تعداد بازدید: 133