در اصفهان تأکید شد:
لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای اوقات فراغت و اهمیت آن در توسعه فردی

اوقات فراغت، زمانی برای آرامش و پرداختن به تمایلات و خواستههای فردی است و آنچه فراغت را تشکیل میدهد خود فعالیت نیست بلکه چگونگی تجربه آن فعالیت است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامه برگزاری برنامه‌های تربیتی، وبینار تخصصی مشاوره تعامل با فرزندان به همت بنیاد نخبگان استان اصفهان برگزار شد.

در این برنامه، علی قاسمزاده؛ استاد دانشگاه و مدرس این کارگاه با بیان اینکه در تابستان یکی از دغدغههای خانوادهها، اوقات فراغت دانشآموزان است، گفت: به وقت‌هایی که فرد در معرض روابط غیراجتماعی و در واقع در خلوت خودش در حال خودکامی و خودشناسی قرار میگیرد و هیچ فشار و هیچ استرسی ندارد، اوقات فراغت گفته می‌شود.

وی افزود: بسیاری از صاحبنظران در حوزه تعلیم و تربیت معتقدند همانطور که به سال تحصیلی و تعلیم و تربیت اهمیت داده می‌شود، باید به اوقات فراغت هم توجه شود.

قاسم‌زاده ادامه داد: بسیاری از آموزههای تربیتیاخلاقی و رفتاری در کلاسهای غیر رسمی و نامرئی شکل میگیرد. در اوقات فراغت، فرد آموختههایی را یاد می گیرد که در هیچ کلاس درس و کلاس اجباری یاد نمیگیرد و با آن مواجه نمیشود.

وی درپایان با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای اوقات فراغت دانش‌آموزان، به برخی از ویژگی‌های این برنامه‌ها ازجمله متنوع و هدفمند بودن اشاره و خاطرنشان کرد: اوقات فراغت، زمانی برای آرامش و پرداختن به تمایلات و خواستههای فردی است و آنچه فراغت را تشکیل میدهد خود فعالیت نیست بلکه چگونگی تجربه آن فعالیت است.

تاریخ انتشار : 1400/03/19
کد : 111609
تعداد بازدید: 129