با حضور دانشجویان فعال در طرح احمدی‌روشن/
کارگاه ثبت شرکت و برند تجاری، از اهمیت تا ضرورت آن برپا شد

ثبت برند و تجاری‌سازی با حضور مستعدان‌برتر و دانشجویان فعال در طرح شهید احمدیروشن، به همت بنیاد نخبگان استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ با توجه به اهمیت موضوع  ثبت انواع شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و نبود منابع کافی در این زمینه و همچنین در راستای اقدام ملی 2-1-1(کارگاه دانشافزایی و مهارتآموزی) کارگاه «ثبت برند و تجاری‌سازی» با حضور مستعدان‌برتر و دانشجویان فعال در طرح شهید احمدیروشن، به همت بنیاد نخبگان استان اردبیل برگزار شد.

در این برنامه، نحوه ثبت انواع شرکتها شامل شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی و تعاونی، تشریح شد.

در ادامه نحوه ثبت انواع مؤسسات شامل مؤسسات بخش خصوصی، عمومی، انتفاعی، غیر انتفاعی و تعاون نیز به اختصار توضیح داده شد.

همچنین تمامی مراحل ثبت در سامانه www.irsherkat.ssaa.ir  در سیزده گام تشریح و به سؤالاتی که در حین ثبت شرکت ممکن است برای ثبتکنندگان بوجود آید، پاسخ داده شد.

تاریخ انتشار : 1400/03/19
کد : 111608
تعداد بازدید: 117