استاد خبره پنجمین دورة طرح شهید احمدی‌روشن مطرح کرد:
حضور صنعت به عنوان کارفرما یعنی تضمین حمایت از روند فعالیت هسته‌های پژوهشی

دهقانی گفت: صاحبان صنایع باید در فضای تعاملی، نیازهای خود را به هسته‌های مسئله‌محور ارائه دهند تا اساتید خبره حول آنها هستة نخبگانی را تشکیل دهند.

مریم دهقانی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به کارکردها و محورهای طرح شهید احمدی‌روشن، گفت: این طرح فضا و شرایط بسیار خوبی را برای یادگیری بیشتر و مهارت‌آموزی مستعدان ایجاد کرده است بطوریکه می‌توان رشد محسوسی در عملکرد آنان دید.

دهقانی ادامه داد: ارائة تجربه‌های موفق دوره‌های قبل و نتایج هسته‌ها می‌تواند گام مهمی در ترغیب و تشویق دیگر دانشگاهیان برای حضور در طرح شهید احمدی‌روشن باشد.

استاد رشتة مهندسی برق در ادامه تعهد را لازمة فعالیت در محیط حرفه‌ای قلمداد و تصریح کرد: دانشجو باید بداند که حضور در طرح شهید احمدی‌روشن، یعنی حضور در یک محیط واقعی و حرفه‌ای؛ بنابراین باید نسبت به پروژه متعهد و مسئولیت‌پذیر باشد. از سوی دیگر، اساتید راهنما نیز باید همکاری لازم را با دانشجو داشته باشند تا فرد بتواند در ساعاتی غیرآموزشی خود روی پروژه متمرکز شود.

استاد خبره پنجمین دورة طرح شهید احمدی‌روشن با اشاره به لزوم حضور بیشتر صنایع، خاطرنشان کرد: در برخی از پروژه‌ها، صنعت به عنوان کارفرما حضور دارد؛ این حضور یعنی تضمین حمایت از روند فعالیت‌ها و البته بکارگیری دستاوردها؛ بر همین اساس می‌توان حضور بیشتر صاحبان صنایع را امری ضروری تلقی کرد.

دهقانی یادآور شد: صاحبان صنایع باید در فضای تعاملی با دانشگاه و هسته‌ها، نیازهای خود ارائه دهند تا اساتید خبره کار تحقیقاتی خود را آغاز و هسته‌ها را حول آن نیاز تشکیل داده و پروژه تعریف کنند. در این روند، صاحبان صنایع نیز به عنوان حامی، پشتیبانی لازم را از هسته داشته باشند. در چنین شرایطی نتایج طرح شهید احمدی‌روشن قطعاً چند رتبه بهبود خواهد یافت.

 

تاریخ انتشار : 1400/02/26
کد : 111479
تعداد بازدید: 99