عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز مطرح کرد:
هسته‌های مسئله‌محور، گامی مثبت در اصلاح نگرش دانشجویان به پژوهش

زند پارسا گفت: دانشجوی فعال در طرح شهید احمدی‌روشن باید نسبت به پروژه احساس تعهد کند و توانمندی و دانسته‌هایش را برای پیشبرد پروژه به کار ببندد.

شاهرخ زند پارسا؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به مزایای طرح شهید احمدی‌روشن، این طرح را گامی مثبت در اصلاح نگرش دانشجویان به موضوع تحقیق و پژوهش دانست و گفت: این طرح سبب می‌شود دانشجویان در کنار فعالیت‌های آموزشی و وظایف تحصیلی خود، با مشکلات و مسائل واقعی جامعه نیز آشنا شوند.

وی جهت‌هی به فعالیت‌های علمی و پژوهشی را یکی دیگر از مزایای طرح شهید احمدی‌روشن دانست و افزود: افراد می‌توانند با فعالیت در این طرح، دید بهتری نسبت به آیندة علمی خود داشته باشند.

زند پارسا ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که می‌تواند خروجی طرح شهید احمدی‌روشن را افزایش دهد، گسترش دامنة این طرح به دانشجویانی است که به لحاظ عملی صاحب ایده و نوآوری هستند اما در بعد نظری نتوانسته‌اند معیارهای لازم را کسب کنند؛ به عبارت دیگر، در بین دانشجویان افرادی هستند که در بخش عملی و آزمایشگاهی توانمندی ویژه دارند اما نتوانسته‌اند معدل لازم برای شرکت در این طرح را کسب کنند.

استاد رشتة مهندسی آب؛ تعهد و مسئولیت‌پذیری را از رموز موفقیت هسته‌های مسئله‌محور دانست و تصریح کرد: دانشجویی که در طرح شهید احمدی‌روشن فعالیت می‌کند، در وهلة اول باید نسبت به پروژه احساس تعهد کند و سپس با وفق دادن خود با شرایط کار گروهی، توانمندی و دانسته‌هایش را برای پیشبرد پروژه به کار ببندد.

استاد خبرة پنجمین دورة طرح شهید احمدی‌روشن یادآور شد: حضور در هسته‌های نخبگانی متشکل از چند رشته و تخصص، بهترین زمان برای آموختن کار گروهی و دانستن این نکته است که امروزه نمی‌توان با اتکا به یک رشته و یا تخصص خاص، مشکل و یا معضلی واقعی را حل کرد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در پایان با بیان اینکه جامعه باید پذیرای ایده‌ها و طرح‌های نخبگانی باشد، این مهم را گامی بلند به سوی ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان توصیف و خاطرنشان کرد: حمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی هسته‌های مسئله‌محور در طرح شهید احمدی‌روشن سبب می‌شود شاکلة این هسته‌ها حتی پس از پایان دوره حفظ شود و زمینه برای تبدیل شدن آنها به تولیدکنندگان فعال فراهم شود.

تاریخ انتشار : 1400/02/22
کد : 111461
تعداد بازدید: 464