چگونگی ارزش‌گذاری در برنامة ملی شهاب تبیین شد

وبینار آموزشی شهاب ویژه معلمان ابتدایی شهرستان گراش به همت بنیاد نخبگان استان فارس برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامة برگزاری برنامه‌های توان‌افزایی معلمان به منظور اجرای بهتر برنامة ملی شهاب، وبینار آموزشی شهاب ویژه معلمان ابتدایی شهرستان گراش به همت بنیاد نخبگان استان فارس برگزار شد.

در این برنامه، غلامی؛ رییس اداره سمپاد استان فارس ضمن معرفی برنامه ملی شهاب و اهداف آن، با بازخوانی گویه‌های استعدادی، چگونگی ارزش‌گذاری و پاسخگویی به این سؤالات را مطابق بخشنامه جدید وزارت آموزش‌و‌پرورش تشریح کرد.

در ادامه با اشاره به اهمیت کشف و شناسایی استعدادهای‌برتر در پیشرفت کشور، بر لزوم اجرای دقیق این برنامه توسط معلمان تأکید شد.

تبیین برخی از برنامه هدایتی در نظر گرفته‌شده برای منتخبان برنامة ملی شهاب و ارائه برخی نمونه آثار دانش‌آموزان پس از دوره‌های تکمیلی، از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

تاریخ انتشار : 1400/02/19
کد : 111439
تعداد بازدید: 96