حمایت از به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی

حمایت از به‌روزرسانی تجهیزات برای ارتقای اطمینان به نتایج آزمون‌های ارائه شده یکی از خدمات ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری به آزمایشگاه‌ها است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به عملکرد آزمایشگاه‌ها در ارائه خدمات از آنها برای تعمیر و به‌روزرسانی تجهیزات موجود حمایت می‌کند. همچنین برای ارائه نتایج مطمئن به مشتریان شبکه، مراکز عضو را به کالیبراسیون دوره‌ای تجهیزات تشویق کرده است و مشاوره و آموزش‌های لازم را نیز ارائه می‌دهد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛

تسهیل دسترسی مراکز عضو به نمونه‌های استاندارد معتبر و حمایت از کالیبراسیون تجهیزات از دیگر حمایت‌های این شبکه در این سرفصل است. میزان حمایت‌های شبکه در سال گذشته در این زمینه 5965 7924 میلیون ریال بوده که به 67 63 مرکز عضو پرداخت شده است.

همچنین از دیگر خدمات ارائه شده در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این مراکز برای توسعه زیرساخت آزمایشگاهی، حمایت از مراکز دارای شرایط، برای خرید تجهیزات جدید است.

بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد مراکز عضو که هر سال انجام می‌شود، مراکزی که از امکانات موجود خود بهتر استفاده کرده باشند، می‌توانند از حمایت شبکه برای خرید دستگاه‌های جدید بهره‌مند شوند. این حمایت برای خرید دستگاه‌های ایرانی در قالب خرید از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت، پرداخت می‌شود. در سال 99، تعداد 15 آزمایشگاه عضو به مبلغ 7252 میلیون ریال از این حمایت بهره‌مند شدند.

 

تاریخ انتشار : 1400/02/19
کد : 111433
تعداد بازدید: 54