رییس بنیاد نخبگان خراسان‌شمالی مطرح کرد:
لزوم استفاده از ظرفیت اساتید جوان در اجرای «شهاب»

بخشی گفت: برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در برنامة ملی شهاب باید پس از آموزش، از ظرفیت اساتید جوان و علاقه‌مند استفاده شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ به منظور بررسی شیوه‌نامه اجرایی برنامه ملی شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) و تشکیل ستاد اجرایی استان، اولین جلسه ستاد استانی اجرای این برنامه در خراسان‌شمالی درسال 1400 به همت بنیاد نخبگان استان تشکیل شد.

در این نشست، بخشی؛ رییس بنیاد نخبگان استان خراسان‌شمالی با اشاره به لزوم بکارگیری همة ظرفیت‌های درون‌استانی در اجرای این برنامه، گفت: برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده باید پس از آموزش، از ظرفیت اساتید جوان و علاقه‌مند استفاده شود.

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان دو طرح «ایران‌گشت» و «دوست‌علمی» را نیز در ردة دانش‌آموزی اجرا می‌کند که می‌توان از فرصت‌های این طرح‌ها نیز برای رسیدن به نقاط تعیین‌شده در برنامة ملی شهاب بهره برد.

در بخش دیگری از این نشست، مودی؛ مدیرکل اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان خراسان‌شمالی به بیان برنامه‌ها، سیاستها و انتظارات برنامة ملی شهاب پرداخت و ضمن تأکید بر لزوم تعامل، همکاری، تلاش مضاعف و ایجاد انگیزه در میان دبیران و دانش‌آموزان، استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد و سرآمد را امری ضروری دانست.

وی در ادامه به اهمیت توانمندسازی دبیران و عوامل‌اجرایی مدارس، استفاده از ظرفیت و مشارکت دستگاه‌های مرتبط، کار تیمی و پرهیز از موازی‌کاری، شناسایی و هدایت دانش‌آموزان شناسایی‌شده اشاره کرد.

بکارگیری اعتبارات دیگر معاونت‌های اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، ضرورت برگزاری دوره‌های جدید ضمن‌خدمت برای معلمان و عوامل اجرایی برنامه ملی شهاب، اهمیت هدایت تحصیلی مستعدان شناسایی‌شده، از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست بود.

تاریخ انتشار : 1400/02/12
کد : 111404
تعداد بازدید: 130