مقررات و تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان تشریح شد

نشست مجازی تبیین طرح‌های دانشجویی شهید وزوایی و شهید صیاد شیرازی به همت بنیاد نخبگان استان اردبیل به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ به منظور معرفی تسهیلات دانشجویی و دانش‌آموختگی بنیاد ملی نخبگان، نشست مجازی تبیین مقررات حمایت از مستعدان‌برتر با همکاری بنیاد نخبگان استان اردبیل و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق‌اردبیلی به صورت مجازی برگزار شد.

در این وبینار، حسین شایقی؛ رییس بنیاد نخبگان استان اردبیل با اشاره به نقش مهم مستعدان‌برتر در توسعه و تعالی جامعه، گفت: آیندة کشور در همة ابعاد فرهنگی و علمی و فناوری بستگی به تلاش و موفقیت‌های مستعدان‌برتر دارد.

وی سپس با اشاره به تنوع تسهیلات اعطایی به جامعة دانشگاهی، طرح‌های دانشجویی شهید وزوایی و شهید صیاد شیرازی و نحوه انتخاب برگزیدگان این طرح‌ها را تشریح کرد.

برپایی نشست پرسش و پاسخ پیرامون این دو آیین‌نامه، آخرین بخش این برنامه بود.

تاریخ انتشار : 1400/01/29
کد : 111329
تعداد بازدید: 161