با هدف تمرکززدایی از مرکز استان/
مرحله دوم دوره تربیت مربی خلاقیت و نوآوری برگزار شد

مرحله دوم دوره تربیت مربی خلاقیت و نوآوری ویژه معلمان استان فارس به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامة برگزاری برنامه‌های توانمندسازی با هدف افزایش مهارت استعدادهای تحصیلی در حوزه‌های خلاقیت و ایده‌پردازی، مرحله دوم دوره تربیت مربی خلاقیت و نوآوری ویژه معلمان استان فارس با حمایت معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری به صورت مجازی برگزار شد.

در مرحله دوم، پنج سرفصل اصلی با عنوان های کار گروهی و تیمی، مشاهده، ایده‌پردازی و فرضیه‌سازی، تهیه و تدوین مطالب خلاق، استراتژی‌های ایجاد کلاس خلاق و تکنیک‌های خلاقیت برای معلمان طی سه روز ارائه شد.

معلمان شرکت‌کننده در این دوره باید طرح آموزش خلاقیت و ایده‌پردازی خود را که به عنوان پروژه مرحله اول تهیه و به کمیتة علمی مدارس فصلی خلاقیت و ایده‌پردازی ارائه داده بودند، براساس آموزش‌های مرحله دوم و در گروه های 2 تا 3 نفره تکمیل و به عنوان پروژه مرحله دوم ارائه کنند.

لازم به ذکر است، این دوره چهارگانة آموزشی بر اساس نیاز به آموزش و ترویج مبانی مرتبط با خلاقیت، ایده‌پردازی و نوآوری و آنچه به عنوان نوارزش‌آفرینی از آن یاد می‌شود و همچنین تمرکززدایی از آموزش این مباحث از مرکز استان به شهرستان‌های مختلف، هدف‌گذاری شده است. مبانی نظری و عملی که در این دوره طراحی و آموزش داده می‌شود منطبق با آخرین روش‌ها و مباحث آموزش خلاقیت در دنیا است.

تاریخ انتشار : 1400/01/28
کد : 111326
تعداد بازدید: 112