عضو هیئت‌علمی دانشگاه یاسوج:
طرح شهید احمدی‌روشن الگویی مناسب برای ارتباط دانشگاه و صنعت است

جعفری با اشاره به ارتباط معنادار طرح شهید احمدی‌روشن با صنعت، گفت: دانشگاه نیز باید از نوع و نحوة این ارتباط الگوگیری کند گرچه به دلیل بروکراسی پیچیده همواره در برقراری ارتباط با صنعت دچار مشکل بوده و هست.

عزیزالله جعفری؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه یاسوج در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان ارتباط مستقیم اساتید و دانشجویان با بخش‌های صنعتی را یکی از مزایای طرح شهید احمدی‌رونش قلمداد کرد و گفت: اجرای این طرح افق دید دانشجویان را باز می‌کند و آنان را با فضای واقعی کار و بازار آشنا خواهد کرد.

وی افزود: دانشجویان حاضر در این طرح با عینیت و واقعیت بازار کار و واحدهای تولیدی و صنعتی و چگونگی فعالیت و موفقیت در آنها آشنا می‌شوند و می‌توانند درک درست‌تر و بهتری از شرایط واقعی داشته باشند.

جعفری ادامه داد: به مشمولان طرح شهید احمدی‌روشن، در طول حضور در این طرح آموزش‌هایی ارائه می‌شود که هرگز در طول تحصیل به آنان ارائه نشده است. این افراد با نحوة تبدیل ایده به محصول و رسیدن ایده از مرحلة اولیه تا بازار در فضای واقعی آشنا خواهند شد که همین موضوع نقش بسزایی در هدایت استعدادهای آنان دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه یاسوج تصریح کرد: می‌توان در آینده هسته‌هایی مرکب از اساتید خبره حاضر در این طرح ایجاد کرد تا در صورت لزوم از ظرفیت‌ و داشته‌های آنان برای رفع مشکلات و چالش‌ها بهره برد؛ البته این اساتید باید از بین افرادی باشند که ارتباط مستمر با صنعت و بخش‌های تولیدی دارند و ادبیات اقتصادی را به خوبی می‌شناسند.

کارآفرین‌برتر کشاورزی اظهار داشت: در بین ایده‌های ارائه شده، ایده‌هایی باید انتخاب شوند که هم قابلیت اجرا داشته باشند و هم بتوانند در صورت موفقیت، یکی از نیازهای واقعی کشور را حل کنند. در پایان هر دوره نیز می‌توان با جمع‌بندی نتایج و دسته‌بندی آنها، زمینة لازم برای عملیاتی‌‌شدن آنها را فراهم کرد.

این استاد خبره پنجمین دورة طرح شهید احمدی‌روشن یادآور شد: در برخی موارد تولید یک محصول و یا کالا می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد و تولید ایجاد کند؛ بنابراین همة ایده‌های عملیاتی را باید مهم دانست.

جعفری تصریح کرد: دفاتر ارتباط با صنعت و یا بخش‌های پژوهشی دانشگاه باید ارتباط معقول و معناداری با صنعت داشته باشند؛ اهمیت و نتایج این ارتباط در طرح شهید احمدی‌روشن به خوبی و به وضوح دیده می‌شود و امیدواریم دانشگاه بتواند به این مهم دست پیدا کند.

تاریخ انتشار : 1400/01/28
کد : 111322
تعداد بازدید: 169