معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان:
طرح احمدی‌روشن فرصت خوبی برای اشاعة اخلاق حرفه‌ای است

دلاوری با اشاره به لزوم نهادینه‌شدن اخلاق حرفه‌ای در جامعة علمی، گفت: حضور در هسته‌های نخبگانی و الگوگیری از منش علمی اساتید خبره، اخلاق حرفه‌ای را در دانشجویان نهادینه می‌کند.

هادی دلاوری؛ معاون پژوهشی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی همدان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با مثبت ارزیابی کردن طرح شهید احمدی‌روشن، هدایت استعدادهای‌ تحصیلی به سمت نیازهای کشور را یکی از مهمترین ویژگی‌های این طرح دانشت و گفت: در قالب طرح شهید احمدی‌روشن، توان اساتید خبره و دانشجویان مستعدبرتر به سمت مشکلات و چالش‌های استانی، منطقه‌ای و ملی هدایت می‌شود.

وی افزود: اکثر افرادی که در قالب این فعالیت می‌کنند در زمرة دانشجویان سطح بالا هستند اما تجربة کافی در حوزه‌های عملیاتی ندارند؛ به همین دلیل این طرح فرصت بسیار خوبی است که دانشجویان علاوه بر دانش، بر مهارت خود در حوزه‌های عملیاتی نیز بیافزایند و پس از تحصیل با اعتمادبه‌نفس و خودباوری بیشتری وارد صنعت و تولید شوند.

دلاوری ادامه داد: یکی دیگر از مزایای طرح شهید احمدی‌روشن، جلوگیری از مهاجرت نخبگانی است؛ فردی که در قالب این طرح بتواند یکی از چالش‌های واقعی کشور را حل کند، برای فعالیت بیشتر در چرخة خدمت‌رسانی به جامعه انگیزه خواهد داشت.

این استاد خبره پنجمین دورة طرح شهید احمدی‌روشن با اشاره به مشکلات تبدیل ایده به محصول، یادآور شد: آنچه در این طرح مهم است، توانمندسازی و آمادگی افراد برای اثرگذاری در کشور است؛ باید دانست که بسیاری از پروژه‌های علمی به دلایل مختلف در ساخت محصول دچار محدودیت‌هایی هستند بنابراین افراد یک هستة پژوهشی باید با صددرصد توان خود تلاش کنند حتی اگر به صددرصد نتیجة مطلوب نرسند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی همدان تصریح کرد: فرد در طول فعالیت گروهی خود، برنامه‌ریزی و کار تیمی را یاد می‌گیرد و با دستگاه‌ها و ابزار صنعتی آشنا می‌شود و حتی می‌تواند مهارت‌های خود را افزایش دهد؛ به همین دلیل عدم‌حصول نتیجة مطلوب نباید باعث سرخوردگی و یا کاهش اعتمادبه‌نفس شود بلکه همواره باید بداند این دوره مرحله‌ای برای آمادگی او برای حل چالش‌های اساسی و واقعی کشور در قالب تیم‌های نخبگانی و دانشگاهی است.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان در ادامه به لزوم اخلاق‌مداری در پژوهش اشاره و تصریح کرد: استاد خبره‌ای که در طرح شهید احمدی‌روشن حضور دارد باید بداند که الگوی دانشجویان است و اگر او به اصول پژوهش و تحقیق پایبند باشد، در آینده این دانشجویان نیز به محققان و متخصصانی اخلاق‌مدار و پایبند به اصول اخلاق حرفه‌ای تبدیل خواهند شد.

این متخصص برق کنترل با اشاره به تأثیرات حضور در هسته‌های پژوهشی، اضافه کرد: دانشجویان حاضر در این هسته‌ها، نه از گفتار، بلکه ار رفتار استاد خبره به عنوان سرتیم الگوگیری می‌کنند؛ بنابراین اگر استاد از خطوط قرمز تخطی نکند، دانشجویان نیز یاد می‌گیرند که همواره در چارچوب اخلاق حرفه‌ای حرکت کنند.

تاریخ انتشار : 1400/01/25
کد : 111317
تعداد بازدید: 302