11رویداد ترویجی برگزار شد

پیوند میان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با نوآوری‌های حوزه نانوفناوری، زمینه‌ای ایجاد کرد تا این حوزه بیش از پیش به صنعت رسوخ پیدا کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ ستاد توسعه نانوفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با برگزاری رویدادهای ترویجی و ایجاد زیست‌بومی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، زمینه را برای ورود این کسب‌وکارها به صنعت فراهم کرده است.

بخش ترویج صنعتی فناوری نانو، در قالب طرح بزرگ «هر هفته، یک شهرک صنعتی» و در راستای معرفی کاربردهای صنعتی، توانمندی‌های داخلی و راه‌حل‌های صنعتی فناوری نانو برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان‌های کشور11 رویداد را با هدف پیوند میان صنایع و نانوفناوری برگزار کرد.

ترویج صنعتی فناوری نانو در شهرک‌های صنعتی دنبال شد و توانمندسازی صنعتی با استفاده از فناوری نانو و از طریق راه‌اندازی برنامه توسعه صنعتی فناوری نانو در شهرک‌های صنعتی در قالب طرح بزرگ «هر هفته، یک شهرک صنعتی» راه را برای جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق این حوزه فراهم کرد.

معرفی کاربردهای صنعتی، توانمندی‌های داخلی و راه‌حل‌های صنعتی فناوری نانو برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان‌های کشور صورت گرفت.

در فاز نخست این طرح، با وجود محدودیت‌های موجود ناشی از شیوع بیماری کرونا، برگزاری ۱۱ رویداد صنعتی با مدیران عامل واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، با مشارکت فن بازار منطقه‌ای، اتاق بازرگانی، شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت شهرک‌های صنعتی و مدیریت شرکت فناوری‌های پیشرفته آسیا در دستور کار قرار گرفت.

تاریخ انتشار : 1400/01/22
کد : 111294
تعداد بازدید: 119