دوشنبه 10 آذر 1399

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

رییس بنیاد نخبگان گلستان:
تکریم سرآمدان و نخبگان یک وظیفه همگانی است

جلسه هم‌اندیشی برگزاری مراسم تجلیل و تکریم از بانوان نخبه و سرآمد استان گلستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ با هدف توسعه و ترویج فرهنگ تجلیل و تکریم از جامعه نخبگانی، اولین جلسه هم‌اندیشی در خصوص برگزاری مراسم تجلیل و تکریم از بانوان نخبه و سرآمد استان گلستان با رییس بنیاد نخبگان استان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست، ابوالقاسم خزاعیان؛ رییس بنیاد نخبگان استان گلستان ضمن اشاره به مسیر نخبگی از نگاه سند راهبردی در امور نخبگان، گفت: نخبگان و سرآمدان افرادی برجسته و اثرگذار در توسعه و تحول جامعه هستند و تکریم نخبگان با هدف معرفی به جامعه و الگوسازی از آنان یک ضرورت و وظیفه همگانی است.

وی تجلیل از سرآمدان و تکریم و الگوسازی از نخبگان را از رسالت‌های مهم بنیاد ملی نخبگان دانست و خاطرنشان کرد: شناسایی رموز موفقیت نخبگان، تبیین اثرگذاری آنان و همچنین ترویج فرهنگ تکریم از سرآمدان و نخبگان از اهداف برنامه‌های تکریم و الگوسازی از نخبگان است.

رییس بنیاد نخبگان تصریح کرد: بنـد ث مـاده ۶۴ برنامـه پنج سـاله ششـم توسـعه کشـور تمامـی دسـتگاه‌های اجرائـی موضـوع ایـن قانـون را موظـف کرده تا «به منظـور شناسـاندن و تکریـم مفاخر و مشـاهیرایـران و حمایـت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشـور و تکریم پیشکسـوتان حوزه‌های مذکـور و بهره‌گیـری از تـوان و ظرفیـت آنـان بـرای توسـعه کشـور، طـی مـدت یک سـال، برنامه‌هـای عملیاتـی خـود را منطبـق بـا «سـند راهبـردی کشـور در امـور نخبـگان» بـا هماهنگـی بنیـاد ملـی نخبـگان تهیـه کـرده و از سـال دوم اجـرای قانـون برنامه بـه مرحله اجـراء درآورند.

الهه غیناقی؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان نیز ضمن اشاره به ظرفیت بالای استان گلستان در نخبه‌پروری و پرورش استعدادهای برتر در حوزه‌های مختلف، بر همکاری دستگاه‌های اجرایی جهت شناسایی بانوان نخبه گلستانی بر اساس شاخص های بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد.

تاریخ انتشار : 1399/09/01
کد : 110523
تعداد بازدید: 62

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601