دوشنبه 10 آذر 1399

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

روند مهاجرپذیری کشورهای اروپایی کاهش یافته است

در حالی‌که کشورهای اروپایی در حال بحث بر روی معاهده جدید در ارتباط با پذیرش مهاجران هستند، نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می‌دهد که میزان پذیرش مهاجران توسط مردم جهان کاهش یافته و برخی از کشورهای اروپایی در بین 10 کشور پایین جدول از نظر میزان پذیرش مهاجران توسط شهروندان خود قرار گرفته‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ شاخص پذیرش مهاجران براساس سه پرسش است که در سال‌های 2016 و 2017 در 140 کشور و در سال 2019 در 145 کشور جهان انجام شده است. این سوالات شامل سنجش نظر مثبت یا منفی شهروندان این کشورها در ارتباط با زندگی مهاجران در کشورشان، همسایه شدن با مهاجران و یا تمایل به ازدواج با مهاجران است. اگر پاسخ به هر سه سوال مثبت باشد امتیاز 9 و در صورت منفی بودن پاسخ سه سوال، امتیاز صفر خواهد بود. در نتیجه، بالا بودن امتیاز به معنای پذیرش بیشتر مهاجران توسط شهروندان است.

نتایج نظرسنجی سال 2019

نظرسنجی سال 2019 گالوپ نشان می‌دهد که شهروندان برخی از کشورهای اروپایی پایین‌ترین میزان پذیرش مهاجران را داشته‌اند. مقدونیه شمالی با امتیاز 1.49 کمترین میزان شاخص پذیرش مهاجران توسط شهروندان را داشته است و پس از آن به ترتیب مجارستان، صربستان و کرواسی در رتبه‌های بعدی از نظر میزان بالای عدم پذیرش مهاجران توسط شهروندان قرار دارند. برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز در لیست کشورهای با کمترین میزان شاخص پذیرش مهاجران قرار دارند.

کشور ترکیه نیز با امتیاز 2.53 در میان کشورهایی قرار دارد که میزان پذیرش مهاجران توسط شهروندان آن پایین بوده است.

از طرف دیگر کشورهایی که در آنها بیشترین میزان شاخص پذیرش مهاجران در بین شهروندان آن در سال 2019 مشاهده می‌شود در سال 2016 نیز این کشورها در صدر جدول از نظر شاخص پذیرش مهاجران قرار داشتند.

در سال 2019 کانادا با پشت سر گذاشتن کشورهای ایسلند و نیوزلند به صدر جدول از نظر میزبان بالای پذیرش مهاجران توسط شهروندان آن قرار گرفته است. شاخص پذیرش مهاجران در این کشور 8.46 بوده است.

پس از کانادا، به ترتیب کشورهای ایسلند، نیوزلند، استرالیا، سیرالئون و آمریکا در رتبه‌های بعدی از نظر شاخص بالای پذیرش مهاجران توسط شهروندان آنها قرار داشتند.

تاریخ انتشار : 1399/08/03
کد : 100399
تعداد بازدید: 159

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601