پنج شنبه 25 مرداد 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

شرح وظایف مدیر برنامه ریزی و نظارت ستاد 
مدیر برنامه ریزی و نظارت توسط رئیس ستاد منصوب می شود. 

وظایف مدیر برنامه ریزی و نظارت ستاد به شرح ذیل است:
1- تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت ستاد
2- پیگیری فعالیت کمیسیون‌ها 
3- نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون‌ها 
4- دریافت و جمع بندی گزارش‌های مربوط به کمیسیون‌ها و سایر بخش‌های ستاد برای ارائه به رئیس ستاد به منظور ارسال به شورای ستاد 
5- امور حقوقی و تنظیم لوایح پیشنهادی مورد نیاز ستاد در اجرای اقدامات
6- سایر امور محوله از سوی رئیس ستاد

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601