یکشنبه 1 مهر 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

1. برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت مناسب حقوقی، داده‌ای و پایشگری فعالیت‌های اجتماعات نخبگانی
2. مطالعه و بررسی برای ایجاد پایگاه‌ها و شبکه‌های مناسب اطلاعاتی برای بهره‌مندی اجتماعات نخبگانی
3. طراحی نظام گردش اطلاعات ثبتی برای اجتماعات نخبگانی
4. ایجاد نظام مناسب گردآوری و سازماندهی اسناد و مدارک مرتبط با فعالیت‌های بنیاد
5. برقراری ارتباط با مراکز، مجامع علمی و شبکه‌های اطلاعاتی برای استفاده از منابع اطلاعاتی مورد نیاز
6. طراحی نظام امن برای حفظ، طبقه‌بندی، بایگانی و بازیابی اطلاعات نخبگانی
7. تدوین نظام آماری مناسب از اجتماعات نخبگانی و ارائۀ گزارش دوره‌ای و موردی از آن
8. تدوین نظام پایش فعالیت‌های نخبگانی و ارائۀ گزارش دوره‌ای و موردی از آن
9. ارائۀ گزارش‌های ادواری بر مبنای شاخص‌های مورد نیاز بنیاد و مراجع فرادستی
10. ایجاد بایگانی جستجو‌پذیر از اسناد و مدارک تولید شده در بنیاد و سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع نخبگان (اعم از آیین‌نامه‌، مصوبه، بخش‌نامه،گزارش‌های پژوهشی، عملکرد و غیره)
11. ایجاد دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی علمی به صورت پیوسته برای بهره‌برداری بخش‌های مختلف بنیاد
12. تهیه وتنظیم برنامه‌های عملی استفاده از سامانه‌های الکترونیکی تخصصیدر زمینه‌های مختلف بنیاد
13. تهیه و تنظیم گزارش‌ها و نشریه‌های آماری درباره پایش فعالیت اجتماعات نخبگانی
14. کمک به برنامه‌ریزی‌های بنیاد از طریق مشارکت در شوراها، کمیته‌ها و سایر موارد مشابه
15. هماهنگی و همکاری با سایر بخش‌های مدیریتی بنیاد
16. انجام سایر امور محوله از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601