شنبه 31 شهریور 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

دفتر مشاوره و ارتباط با اجتماعات نخبگانی

1. دسته‌بندی اجتماعات نخبگانی بر اساس زمینه‌های تخصصی و حرفه‌ای، شناسایی نیازها و زمینه‌های لازم برای رشد فرهنگی آنها، از طریق فعالیت‌های متناسب با زمینه‌های تخصصی ـ حرفه‌ای و حضور در هر مرحله از مسیر نخبگی‌
2. طراحی سازوکارهای دقیق، مؤثر و کارامد برای برقراری ارتباطات مستمر و پویا با اجتماعات نخبگانی
3. زمینه‌سازی برای انجام مشاوره‌های تخصصیِ فرهنگی و اجتماعی (اعم بر مشاوره‌های تحصیلی، کارآفرینی، حقوقی، روان‌شناسی، ازدواج، استعدادسنجی)
4. فعال‌سازی ارتباطاتمستقیم و شبکه‌ای با اجتماعات نخبگانی با هدف شبکه‌سازی و شناسایی نیازهای آنها
5. به‌کارگیری روش‌های علمی و منطقی به‌منظور شناخت نیازها و انتظارات اجتماعات نخبگانی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی
6. اجرای برنامه‌های فرهنگی با هدف ارتقای خودآگاهی ملّی و حس دلبستگی به میهن و روحیه خودباوری در میان اجتماعات نخبگانی
7. برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه‌های لازم به‌منظور افزایش اثرگذاری اندیشه‌ها، تجربه‌ها و نظریات نخبگان درکشور
8. تدوین و اجرای طرح‌های نظرسنجی در زمینهارزیابی میزان توفیق بنیاد در تحقق اهداف فرهنگی
9. برگزاری نشست‌های تخصصی و عمومی میان اجتماعات نخبگانی با مسؤولان مرتبط
10. ایجادارتباطوهمکاریهرچهبیشتربامراکز،مؤسسه‌هاونهادهایفکری وفرهنگی به منظور تبیین‌گفتمان فرهنگیِ نخبگانی
11. همکاری با اداره‌کل حوزه ریاست و روابط عمومی بنیاد در تهیه برنامه‌های رسانه‌ای در حوزه نخبگان
12. انجام سایر امور محوله از سوی معاون فرهنگی

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601