یکشنبه 1 مهر 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

1. برنامه‌ریزی برای هدایت و تواناسازی صاحبان استعداد برتر در دوره‌های آموزش عمومی، آموزش عالی، آموزش مهارتی و سایر موارد مشابه
2. برنامه‌ریزی برای هدایت، تواناسازی و اشتغال صاحبان استعداد برتر
3. برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیت‌های شناسایی و هدایت صاحبان استعداد برتر در دستگاه‌ها و مناطق کشور
4. تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به منظور هدایت و تواناسازی صاحبان استعداد برتر
5. تبیین مبانی و رویکردهای اجرای سیاست‌های بنیاد در استان‌ها و ایجاد هماهنگی میان واحدهای ستادی با بنیادهای استانی
6. همکاری در تدوین برنامه‌های بنیادهای نخبگان استانی
7. ارزیابی فعالیت‌های بنیادهای نخبگان استانی و ارائه گزارش دوره‌ای و موردی از آن
8. همکاری در برنامه‌ریزی‌هایبنیاد از طریق مشارکت در شوراها، کمیته‌ها و سایر موارد مشابه
9. هماهنگی و همکاری با سایر بخش‌های مدیریتی بنیاد
10. انجام سایر امور محوله از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601