یکشنبه 1 مهر 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

صفحه ی اصلی>معاونت توسعه مدیریت و منابع> اداره کل امور مالی>شرح وظایف

1. انجام کلیه امور مالی طبق قوانین و مقررات بنیاد
2. اعمال نظارت مالیو نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات با رعایت قوانین و مقررات مربوط
3. نگهداری حساب و تنظیم اسناد مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی و اموال بنیاد
4. نگهداری، حفظ، حراست و تحویل وجوه، نقدینه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار
5. وصول‌کمک‌های دولت،درآمدهای عمومی و اختصاصی بنیاد، صدور درخواست وجه در چارچوب اعتبارات مصوب و پیگیری اخذ وجه از مراجع ذی‌ربط
6. تهیه ترازنامه‌ها‌، تنظیم اطلاعاتوگزارش‌های عملکرد مالی در موارد مختلف شامل: دریافت‌ها، پرداخت‌ها، اعتبارات و تعهدات
7. ثبت کسور بازنشستگی و پس‌انداز و تهیهگزارش از وجوه مذکور برای اخذ تصمیم‌های لازم
8. وصول مطالبات بنیادو ارجاع پرونده‌های غیر قابل وصول برای پیگیری حقوقی
9. نگهداری اطلاعات و آمارهای مربوط به حساب‌های مالی و تجزیه و تحلیل آنها به منظور تعیین شاخص‌های مورد نیاز
10. شرکت در کمیسیون‌های مناقصه و ترک مناقصه
11. دریافت ضمانتاز پیمانکاران براساس قراردادهای منعقده
12. صدور درخواست وجه در چارچوب اعتبارات مصوب
13. انجام امور مربوط به افتتاح حساب‌های بانکی مورد نیاز بنیاد
14.انجام سایر امور محوله از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601