شنبه 31 شهریور 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

1. پیش‌بینی، تأمین و به‌کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز از طریق استخدام،جذب، انتقالو جابه‌جایی آنان با رعایت آیین‌نامة استخدامی
2. برنامه‌ریزی و اجرای امور اداری، نیروی انسانی و پشتیبانی داده‌ای ـ آماری در چارچوب سیاست‌های مصوب
3. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و دستورعمل‌های اداری و استخدامی
4. زمینه‌سازی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری،بررسی و اجرای تصمیم‌های مربوط به آن
5. برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های رفاهی کارکنان به‌منظور بالا بردن روحیة‌کاری و ارتقای کیفیت زندگی آنان (در قالب کمک‌های نقدی و غیرنقدی، بهداشتی و درمان، ورزشی،فرهنگی، آموزشی و ...)
6. انجام امور مربوط به نیروی انسانی شامل: تهیه و صدور احکام حقوق و مزایا، انتصاب، ترفیع، انتقال، انفصال، تعلیق، مرخصی، معذوریت و امور مربوط به اجرای مقررات بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری
7. انجام مقدمات رسیدگی به تخلفات کارکنان واجرای احکام صادره توسط مراجع ذی‌صلاح
8. حفظ و نگهداری اسناد، مکاتبات اداری و پرونده‌های کارکنان
9. برنامه‌ریزی و اقدام به منظور تأمین خدمات پشتیبانی مورد نیاز واحدها
10. برنامه‌ریزی برای تأمین‌کالاها و خدمات موردنیازِ واحدهای مختلف بنیاد و نظارت بر نحوة تهیه و تدارک آنها
11. نظارت بر فرایند خریدکالا یا خدمات منطبق بر ضوابط و مقرراتو تهیه و تنظیم مستندات قانونی آنها
12. تعیین برنامةکارکنان خدمات و پشتیبانی در ساعات اداری و غیراداری
13. برنامه‌ریزی و اقدام برای حفظ، نگهداری، تجهیز و نوسازی امکانات فیزیکی بنیاد و تأمین اقلام مورد نیاز بر اساس مجوزهای مربوط و مطابق با قوانین و مقررات
14. برنامه‌ریزی و تأمین وسایط نقلیة موردنیاز واحدها و حفظ و نگهداری خودروها
15. پشتیبانیاز سامانه‌هایالکترونیکی و رایانه‌ایبنیادبه منظور تحققدولت الکترونیکی
16. ایجاد بانک اطلاعاتی بنیاد به صورت مکانیزه به‌منظور جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره‌کاری
17. نظارت بر طراحی و برنامه‌نویسی رایانه‌ای و انتقال سیاست‌های شبکه‌ای بنیاد به واحدها و بنیادهای استانی
18. شناسایی نقاط ضعف سامانه‌های رایانه‌ایِ موجود و تهیة گزارش با ارائة راه‌حل به مسؤولان ذیربط
19. تهیه و تنظیم گزارش‌های آماری و انتشار آنها با همکاری ادارة کلّ ریاست

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601