چهارشنبه 24 مرداد 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

صفحه ی اصلی>معاونت برنامه ریزی و نظارت>شرح وظایف

1. تدوین سیاست‌های اجرایی، ضوابط و مقررات برای تحقق مأموریت‌های بنیاد و پیشنهاد تصویب آن به مراجع ذی‌ربط
2. تدوین برنامه‌های کلان بنیاد به منظور اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگانبا هماهنگی ستاداجرایی‌سازی آن
3. برنامه‌ریزی برای اجرا و نظارت بر مصوّبات هیئت‌امنا و رئیس بنیاد در سطح ملّی، دستگاهی، منطقه‌ای و محلّی
4. تبیین مبانی و رویکردهای اجرای سیاست‌های بنیاد در دستگاه‌های اجرایی و استان‌های کشور
5. پژوهش و مطالعه در حوزه‌های مأموریتی بنیاد برای استفاده از جدیدترین راهکارهای علمی در برنامه‌ریزی‌های کلان بنیاد
6. مدیریتِ نظام طراحی فرایندهای اجراییِ مصوّبات مراجع قانونی در بنیاد
7. برنامه‌ریزی برای هدایت و تواناسازی صاحبان استعدادبرتر در حوزه‌های مختلف فعالیت نخبگانی
8. تدوین معیارهای ارزیابی فعالیت‌های نخبگانی در سطوح مختلف ملّی، دستگاهی، منطقه‌ای و محلّی
9. ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های بنیاد وگزارش نقاط قوت و ضعف آنها برای اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ها
10. شناسایی و تعامل با مجامع مختلف، دستگاه‌ها و نهادهای ملّی و بین‌المللی در حوزه‌های مأموریتی بنیاد
11. انعکاس موانع اجرایی‌شدن سیاست‌های، قوانین، مقررات و ضوابط و برنامه‌ریزی برای حل آنها
12. ایجاد هماهنگی میان واحدهای ستادی با بنیادهای استانی به‌منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بنیاد
13. ایجاد زیرساخت مناسب حقوقی، اطلاعاتی و پایشگری در حوزۀ فعالیت‌های اجتماعات نخبگانی
14. تدوین گزارش‌های مرتبط با نتایج سیاست‌های اتخاذ شده و برنامه‌های تدوین شدةبنیاد در سطح ملّی، دستگاهی، منطقه‌ای و محلّی برای تقدیم به مراجع ذی‎ربط
15. مشارکت و همکاری با سایر حوزه‌های بنیادبه منظور ایجاد هم‌افزایی و تحقق مأموریت‌های بنیاد
16. شرکت در شوراها، کمیسیون‌ها، جلسه‌ها و اظهار نظر در چارچوب مقررات و حفظ مصالح بنیاد
17. تشکیل شوراها،کارگروه‌ها، کمیته‌های تخصصی و امثال آن برای اجرای وظایف معاونت
18. پیشنهاد نصب و عزل مدیران حوزۀ معاونت به رئیس بنیاد

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601