باسمه تعالی

 آئین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی

برای دریافت آئین‌نامه کلیک کنید

برای دریافت شیوه‌نامه کلیک کنید
باسمه تعالی

                                                                                                                                    

بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با کمک سایر نهادهای کشور، تسهیلات متنوعی را برای اقشار مختلف اجتماع نخبگانی در سطوح مختلف فراهم آورده است. تسهیلات بنیاد به واسطه سوابق فعالیت­های نخبگانی هر فرد شامل سوابق آموزشی، پژوهشی، افتخارات و سایر فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی به وی اعطا می ­شود. فلذا گواهی یا معرفی ­نامه به برگزیدگان اعطا نمی ­گردد و برگزیدگان صرفاً از تسهیلات مربوط به هر شیوه ­نامه بهره­ مند خواهند شد.

برگزیدگان جایزة شهید دکتر چمران از ابتدای سال 1399 می ­توانند از تسهیلات شیوه ­نامة جذب در مؤسسه­ های علمی (جایزة شهید شهریاری)، جذب در نهادهای فناورانه (جایزة شهید تهرانی مقدم)، شیوه ­نامة شناسایی و پشتیبانی­ های فرهنگی رفاهی از دانش ­آموختگان برتر (شهید رهنمون) بهره­مند شوند.

حسب موافقت ریاست عالی بنیاد، همسر و فرزندان هر یک از برگزیدگان طرح شهید چمران نیز با پرداخت 50 درصد حق بیمه، از تسهیلات بنیاد در زمینة بیمة تکمیلی درمان بهره‌مند می­ شوند.

همچنین تاکید می­ گردد بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد.