باسمه تعالی

 آئین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور

برای دریافت آئین‌نامه کلیک کنید


 شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور

برای دریافت شیوه‌نامه کلیک کنید