به نام خدا

به اطلاع پژوهشگران کشور می رساند در صورت علاقه مندی می توانند نسبت به ارسال پروپزال طرح های پژوهشی جدید بنیاد به شرح ذیل تا تاریخ  ۹۹/۰۴/۲۵ از طریق رایانامه  research1[at]bmn.ir  به این سازمان اقدام نمایند.

دانلود فرم های مربوطه  :

- شناسایی شاخصها و الزامات مولفه های اجتماعی اثرگذار

- شناسایی شاخصها و الزامات مولفه های تمدنساز اثرگذاری

- شناسایی شاخصها و الزامات مولفه های علم و فناوری اثرگذاری

- شناسایی شاخصها و الزامات مولفه های مدیریتی اثرگذار