باسمه تعالی

شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی
                                                                             1399-1400    

                                                         برای دریافت فایل پی دی اف کلیک کنید

                                                    برای دریافت فایل پرسشگان اینجا کلیک کنید


موارد اصلاح شده در شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی سال تحصیلی 1400-1399

                                                         برای دریافت فایل پی دی اف کلیک کنید