یکشنبه 27 آبان 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

1. دریافت نامه‌های واردشده، بررسی، تلخیص و تنظیم کارپوشهو ارائة آن به رئیس بنیاد، نظارت بر انجام امور دبیرخانه‌ای حوزةریاست وپیگیری دستورهای رئیس بنیاد
2. تعامل و ارتباط با واحدهای ستادی و استانی به منظور پیشبرد اهداف و برنامه‌های بنیاد
3. سامان‌دهی فعالیت‌ها، تقسیم‌کار، تعیین وظایف و حدود مسؤولیت و اختیارات مجموعه تحت سرپرستی
4. برنامه‌ریزی و تنظیم جلسه‌ها و اوقات رئیس بنیاد با معاونان، مسؤولان،کارکنان، مخاطبان خارج از بنیاد و مراجعان
5. تهیه و تنظیم صورت‌جلسه‌ها، خلاصة مذاکرات و تصمیم‌ها و ابلاغ مصوّبات و پیگیری آنها تا حصول نتیجه
6. پیگیری امور ارجاعی از سوی رئیس بنیاد، پیگیری مکاتبات انجام شده، نامه‌های صادره و پی‌نوشت‌های ایشان برای اخذ نتیجة اجرای دستورها
7. تنظیم برنامه‌های روزانه و هفتگی رئیس بنیادمانند:گردهمایی‌ها، جلسه‌ها، ملاقات‌ها، بازدیدها،‌سفرها، مأموریت‌هاو انجام اموراجرایی مربوط به آنها با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط
8. برنامه‌ریزی وهماهنگی تشکیل جلسه‌های رئیس بنیاد مانند:کمیسیون دائمی و هیئت‌امنا، شورای معاونان، شورای نخبگان و تهیه گزارش‌ها و مستندات موردنیاز
9. تهیه و تدوین شاخص‌ها و دستورعمل‌های ارزیابی وپایش عملکرد در زمینه‌های فعالیت بنیاد براساس سیاست‌ها و راهبردهای مصوب به منظور ارائه به مراجع ذی‌صلاح
10. ارزیابی فعالیت‌هایبنیاد در چارچوب شاخص‌های مصوب
11. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی وپایش عملکرد حوزه‌ها و انطباق آن با استانداردها، مصوّبات و ضوابط برای ارائه به مراجع ذی‌ربط
12. اتخاذ روش‌های مناسب برای دریافت پیشنهادها و شکایت‌های اشخاص حقیقی‌وحقوقی از بنیاد و پیگیری آنها تا حصول نتیجة نهایی و پاسخ‌گویی به آنها با همکاری واحدهای ذی‌ربط
13. راهبری ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف بنیاد
14. اعزام بازرس یاگروه بازرسی برای انجام ارزیابی و نظارت دوره‌ای یا موردی به منظور تهیةگزارش لازم از نارسایی‌ها و تنگناهای موجود
15. برنامه‌ریزی وهماهنگی انجام امور تشریفات رئیس بنیاد

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601