شنبه 31 شهریور 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

1. تدوین مقررات و ضوابط در قالب سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر اشکال حقوقی و پیشنهاد آنها برای سیر مراحل تصویب
2. تدوین شیوه‌نامه‌ها و مقررات اجرایی مصوّبات مراجع فرادست در بنیاد و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب آنها
3. برنامه‌ریزی برای شناسایی و هدایت اجتماعات نخبگانی در حوزه‌های مختلف فعالیت بنیاد
4. پژوهش و مطالعه در زمینه‌های موردنیاز بنیاد برای استفاده در برنامه‌ریزی‌ها
5. برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری و اثرگذاری مناسب اجتماعات نخبگانی در حوزه‌های مختلف فعالیت بنیاد
6. تعامل با نهادها و دستگاه‌های مرتبط با اجتماعات نخبگانی برای پیشبرد مأموریت‌های بنیاد
7. همکاری در برنامه‌ریزی‌های بنیاد از طریق مشارکت در شوراها، کمیته‌ها و سایر موارد مشابه
8. مطالعه، بررسی و انعکاس موانع اجرایی شدن قوانین، مقررات و ضوابط و برنامه‌ریزی برای حل آنها
9. هماهنگی و همکاری با سایر بخش‌های مدیریتی بنیاد
10. انجام سایر امور محوله از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601