دفتر شناسایی و هدایت مستعدان

  1. تدوین شاخص­های شناسایی مستعدان در حوزه های متنوع استعدادی و تولید ابزارهای استاندارد، بومی و مناسب
  2. طراحی فرآیند‌های متنوع نظام شناسایی و ارزیابی مستعدان حوزه‌های مختلف در تعامل با آموزش و پرورش
  3. تامین خدمات آموزشی و مشاوره­ای برای خانواده­های مستعدان با استفاده از ظرفیت بخش دولتی و خصوصی
  4. طراحی فرایند هدایت، توانمندسازی و ایجاد زمینه برای پرورش خلاقیت مستعدان حوزه‌های مختلف
  5. ایجاد زمینه برای پرورش مستعدان و شکل‌گیری گروه‌های استعدادی به‌منظور انجام فعالیت‌های مختلف علمی، اجتماعی ، فناورانه، فرهنگی، قرآنی و هنری
  6. تقویت و گسترش مشاوره‌های تحصیلی به منظور افزایش آشنایی استعدادها با رشته های تحصیلی در راستای انتخاب آگاهانه و هدفمند با تاکید ویژه بر رشته­های علوم انسانی
  7. توسعه و تنوع بخشی به جشنواره­ها و رقابت­های دانش­آموزی در زمینه­های مختلف با مشارکت نهادهای تخصصی حرفه ای
  8. برنامه­ریزی برای تقویت هویت دینی و ملی دانش­آموزان دارای استعداد از طریق بازدیدهای هدفمند
  9. تقویت انجمن­های علمی، کانون­های فرهنگی- هنری، پژوهش­سراهای دانش­آموزی به منظور امکان فعالیت های علمی، فناورانه، اجتماعی