دکتر افشین متقی

سوابق شغلی (اجرایی)

 

سوابق

ردیف

مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان 1399

1

معاون پژوهشی سازمان بسیج اساتیدتهران بزرگ 1398 تا کنون

2

مدیر مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی 1397

3

مدیر امور اداری و منابع انسانی دانشگاه خوارزمی1396

4

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی 1392- 1395

5

مشاور مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در امور انجمن های علمی دانشجویی1392

6

مدیر انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم 1386- 1391

7

طراح و دبیر جشنواره ملی حرکت برای 6 دوره متوالی

8

دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه خوارزمی 1392-1396

9