دوشنبه 11 اردیبهشت 1396

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

1. تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت وکوتاه‌مدت بنیاد در حوزه‌های فعالیت معاونت
2. تدوین بودجه پیشنهادی سالانه بنیاد بر اساس برنامه‌ها و تبادل با سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی وتهیه موافقت‌نامه
3. تدوین بودجه تفصیلی سالانه بنیاد و اصلاحیه‌های آن بر اساس برنامه‌های بنیاد
4. تدوین برنامه‌ها، چارچوب‌ها و الگوها در قالب پیش‌نویس لایحه‌ها، آیین‌نامه‌ها و اصلاحیه‌ آنها در قالب قوانین توسعه‌ای پنج ساله و بودجه سالانه
5. طرح‌ریزی و رصد فعالیت‌های بنیاد به‌منظور تخصیص کارامد و اثربخش منابع وتلفیق و هماهنگ ساختن بودجه پیشنهادی واحدها با خط‌مشی‌ و اهداف بنیاد در قالب برنامه‌های بودجه‌ای
6. نظارت بر انطباق فعالیت‌های بنیاد با اهداف تعیین شده در اسناد فرادستی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور
7. پیگیری تخصیص اعتبارات بودجه و ‌تهیه گزارش‌های ماهانه و سالانه از تخصیص‌های دریافتی
8. تأمین و تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه‌های مصوب مطابق مقررات،تهیه‌گزارش‌های دوره‌ای از میزان تخصیص اعتبار به برنامه‌ها یا واحدهای سازمانی بنیاد و میزان پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها
9. تهیه و تنظیم گزارش سالانهامور اجرایی و مطالعاتی معاونت
10. جمع‌آوری،تلفیق و نگهداری اطلاعات مختلف آماری بنیاد و برنامه‌ریزی برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به‌منظور بهره‌مندی و ارائه اطلاعات روزامد
11. برنامه‌ریزی، مدیریت و استقرار نظام جامع آمار، ارزیابی ‌عملکرد و بهره‌وری‌ و تدوین گزارش عملکرد بنیاد
12. مطالعه، بررسی و اجرای برنامه‌های تحول و ارتقای سطح کارایی و بهره‌وریبا استقرار نظام‌های مدیریت کیفیت‌،چرخه مدیریت بهره‌وری و مشابه آن
13. تعامل و ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور
14. نظارت برحسن اجرای آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورعمل‌ها، نظام‌ها و روش‌های انجام کار، ساختار نیروی انسانی، ساختار سازمانی و انعکاس موانع اجرایی شدن قوانین و مقرارت به مبادی ذی‌ربط
15. برنامه‌ریزی برای ارتقای توانمندی‌های دانشی و مهارتیِ‌کارکنان و مدیران در چارچوب برنامه جامع نیروی انسانی
16. برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی مستمر دوره‌های آموزشیبه‌منظورسنجش اثربخشی برنامه‌ها و تطابق آنها با برنامه جامع نیروی انسانی
17. پیگیری امور نخبگان در دستگاه‎‎های اجرایی و انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن امتیازهای آیین‌نامه‌های مصوب در دستگاه‌های اجرایی
18. بازنگری و اصلاح ساختار متناسب بنیاد با نیازها، الزامات و تحولات محیطی از طریق بررسی و مطالعه مستمر، تهیه و تنظیم اهداف، شرح وظایف و مشابه آن
19. مطالعه و بررسی مستمر وظایف واحدهای سازمانی بنیادبه‌منظور ارائه پیشنهاد تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدهای سازمانی و حذف موازی‌کاری، تکرار و تداخل وظایف و رفع موانع و نارسایی‌های تشکیلاتی
20. تدوین شرح وظایف واحدها و سمت‌های سازمانی و نظارت بر حُسن اجرای آن
21. بازمهندسی وظایف و فرایندهای سازمانی به منظورمنطقی‌کردنو تطبیق فعالیت‌ها با مأموریت‌ها و اهداف بنیاد
22. نظارت برفرایندها و روش‌های انجام کار، حذف تشریفات زائد، ساده‌کردن و ایجاد سرعت در مراحل انجام فعالیت‌ها
23. پایش مستمر فرایندها و روش‌های گردش‌کار به‌منظور اصلاح و بهبود نظام‌ها، فرایندها و روش‌های انجام کار
24. برنامه‌ریزی و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد و اقدام برای اجرایی شدن دستورعمل‌ها
25. نظارت بر چگونگی تدوین طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی بنیاد
26. نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه، نگهداری و احداث ساختمان‌های موردنیاز بنیاد
27.نظارت بر اجرای طرح‌های تملک دارایی‌ و سرمایه‌ای به منظور تطبیق با اهداف و سیاست‌های بنیاد

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601